Oscar´s Grind är ett roulettesystem som påminner något om den kanske mer kända d`Alembert strategin. Det finns många olika strategier som fungerar för både roulette och andra spel. Många av dem är avancerade och svåra att lära sig, men Oscar´s Grind har fördelen av att vara ett spelsystem som är ganska lätt att lära sig. Strategin fungerar vid jämna satsningar, där man har ungefär lika stor chans för de olika utslagen. När det gäller roulette fungerar alltså Oscar´s Grind för vadslagning på rött / svart, jämna eller ojämna nummer och 1-18 / 19-36.

Till skillnad mot många andra strategier som har långa siffersystem att hålla reda på har Oscar´s Grind bara fyra steg som du tar dig igenom vid vinst. Sifferraden för detta system är:

1 – 2 – 3 – 4

Systemet är mycket enkelt. Det går i stort ut på att du , när du vinner, höjer insatsen med ett, tills du når fyra. Förlorar du behåller du samma insats som tidigare. Målet med strategin är att vinna 1 enhet per cykel. En cykel är alltså ovan nämnda fyra steg. När du har vunnit 1 enhet börjar du om med en satsning på 1, oavsett om du nått upp till fyra eller inte. Detta kan låta lite motsägelsefullt när vi sagt att man ska satsa 1 – 2 – 3 – 4, men målet är, som sagt, att vinna 1 enhet per cykel. Det betyder att man inte alltid ska höja sin insats vid vinst. Regeln är att höja om du vinner, men om den totala summan av vinster då kommer upp i mer än 1 enhet behåller du istället den tidigare satsningsnivån.

Inga stora vinster med Oscar´s Grind

Även om systemet i sig är ganska enkelt kan det vara svårt att förstå det där med att inte höja upp till 4 om man ”riskerar” att få en vinst som är högre än 1 enhet. Men, detta system är en långsam, metodisk strategi i jakten på en stadig vinst om 1 enhet. Systemet kommer inte att ge de stora vinsterna, men en del i strategin är att man heller inte gör stora förluster.

Den gyllene regeln i Oscar´s Grind är alltså att alltid gå tillbaka till början av talföljden direkt när du har gjort en vinst på 1 enhet. Det spelar ingen roll på vilken nivå i talföljden du är när du gör din vinst, du ska alltid börja om i alla fall.